I don't want to be with him anymore!

Hi sisi dolly,nginenkinga lana my bf angiboni kahle noma uyangithanda noma cha,manje nje kade ene nkinga ne family yakhe engitshela yonke into i was there for him ngimu supporter from A up to manje ngoba izinto sezilunga qala ukuhamba kahle akasafun kungitshela lutho sethi ngithanda izinndaba seyaqhelelana nami,i dont want to be with him anymore ngoba ukujwayele lokhu but ngyamthanda how can i brake up wit him